Bogdan D. Đorđević

Istraživač pripravnik

Departman za matematiku

Slika nije dostupna

Bogdan D. Đorđević

botblocker@heartinternet.uk

CV

Biografija


Nema biografije!
AngažovanjaPublikacije
Trenutno nema angažovanja u nastavi!