Dr Predrag V. Кrtolica

Docent

Departman za računarske nauke

Dr Predrag V. Кrtolica

Dr Predrag V. Кrtolica

botblocker@heartinternet.uk

Web prezentacija

kabinet 208

018/533 015, lok.135

Biografija

Др Предраг Кртолица рођен је 31. маја 1966. године у Пећи. Основну и средњу школу завршио је у Нишу са одличним успехом, као носилац дипломе "Вук Караџић". Учествовао је на републичким такмичењима из математике и физике. Електронски факултет у Нишу, смер за Рачунарску технику и информатику, уписао је школске 1985/86. године. Дипломски рад под насловом Евалуација система за претраживање података одбранио је 21. септембра 1990. године са оценом 10 (десет). У току студија је испите предвиђене планом и програмом положио са просечном оценом 8.42 (осам и 42/100).
BiografijaAngažovanjaPublikacije