Dr Svetlana V. Janković

Redovni profesor

Departman za matematiku

Dr Svetlana V. Janković

Dr Svetlana V. Janković

botblocker@heartinternet.uk

Web prezentacija

Biografija


Nema biografije!
AngažovanjaPublikacije
Trenutno nema angažovanja u nastavi!