Dr Svetlana M. Тošić

Docent
Departman za biologiju i ekologiju

Име и презиме:                               Тошић ( Милисав ) Светлана

Датум и место рођења:          11.09.1969., Алексинац

Е-mail:                                                  tosicsvetlana59@yahoo.com

Место сталног боравка:         Ниш

 

Образовање:

Дипломирала 1996.године на Биолошки факултет Универзитета у Београду, студијска група Молекуларна биологија и физиологија.  

2007.године уписала докторске студије на Биолошком факултету Универзитета у Београду, студијски програм Експериментална и примењена ботаника, модул Физиологија и молекуларна биологија биљака. Предмет истраживања су биохемијски и физиолошки одговори биљака гајених у условима in vitro.

 

Радно искуство:

Од октобра 1997. године до фебруара 2003. године радила на месту професора биологије у гимназији "Бора Станковић" у Нишу.

Од фебруара 2003. године запослена као асистент приправник на Природно - математичком факултету у Нишу, катедра за Биологију и екологију, у оквиру уже научне области Биотехнологија, на предметима Биохемија, Генетика и Физиологија биљака.

Од марта 2010.године запослена као асистент на Природно - математичком факултету у Нишу, катедра за Биологију и екологију.

Aнгажована на предметима: Физиологија биљака, Молекуларне биологије, Експериментална биохемија, Основе генетског инжењерства и Култура биљних ткива, који су обухваћени основним академским студијама Биологија, мастер академским студијама Биологија и мастер академским студијама Екологија и заштита природе.

Detalji o nastavniku