Stefan N. Đorđević

Istraživač saradnik
Departman za fiziku

Стефан Ђорђевић је рођен 05.01.1996. године у Зајечару. Завршио је основну школу ,,Вук Kараџић у Великом Извору као носилац Вукове дипломе.

Гимназију у Зајечару завршио је са одличним успехом. Основне академске студије физике на Природно-математичком факултету у Нишу уписао је школске 2015/2016. године и завршио 2018. године са просечном оценом 9.13.

Мастер академске студије физике, смер Примењена физика, на Природно-математичком факултету у Нишу уписао је школске 2018/2019. гoдине. Дипломирао је 16.11.2020. године просечном оценом 9.52. Исте године уписује докторске академске студије на Департману за физику, на Природно-математичком факултету у Нишу. Сада је трећа година ДАС и има просечну оцену 9.45.

Почев од децембра 2020. ангажован је на Природно – математичком факултету у Нишу на Департману за физику у звању истраживача-приправника.  

Током студија је био корисник стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У току 2017, 2018. и 2019. године Стефан Ђорђевић је учествовао  на Фестивалу ,,Наук није баук у организацији Гимназије ,,Светозар Марковић из Ниша, са циљем промоције науке и Департмана за физику, ПМФ-а у Нишу. Такође је учествовао на  Фестивалу  науке  „Без муке до науке 8“ (2023), радионици ,,Пролећна школа природних наука“ у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању (2022), манифестацији ,,Међународни дан планете Земље (2022) и на Сајму образовања-професионалне оријентације (2023).

Даљи научни рад и усавршавање усмерио је на испитивање енергетске ефикасности активно хлађених соларних модулa.

Detalji o nastavniku