Dr Dijana V. Mosić

Redovni profesor
Departman za matematiku

Datum rođenja: 18.10.1981. godine

Osnovne studije - matematika:  Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Grupa za matematiku; studije upisane školske 2000/2001. godine,  završene 2004. godine. 

Magistarske studije - matematika, smer Funkcionalna analiza: Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Grupa za matematiku; studije upisane školske 2004/2005. godine, završene 2007. godine.

Magistarska teza -  matematika : Procena faktora uslovljenosti određenog težinskim Drazinovim inverzom, odbranjena 2007. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu.

Doktorska disertacija - matematika : Uopšteni inverzi, faktori uslovljenosti i perturbacije, odbranjena 2009. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu.

Profesionalne pozicije:

           Istraživač-pripravnik, 2006-2009, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

           Asistent, 2009-2010, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

           Docent, 2010-2013, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

           Vanredni profesor, 2013-2017, Prirodno-matematički fakulet u Nišu

           Redovni profesor, 2017- , Prirodno-matematički fakulet u Nišu

           

Detalji o nastavniku