Dr Milan M. Đorđević

Docent
Departman za geografiju

Милан Ђорђевић је рођен 23.01.1982. године. Његово интересовање за географију и први успех на такмичењу датира из времена када је похађао Основну школу „Бранко Миљковић“ у Нишу. Касније, као ђак трећег разреда Гимназије „Стеван Сремац“ у Нишу, на Републичком такмичењу из географије, 2000. године у Новом Саду, у конкуренцији ђака трећег и четвртог разреда средњих школа осваја прво место. То му је омогућило да се на студије географије упише без полагања пријемног испита.

Смер професор географије на Одсеку за географију, Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, уписује 2001. године, а дипломира октобра 2006. године са просечном оценом 9,29 и стиче звање дипломирани професор географије - мастер.

Школске 2004/2005. био је једини студент географије у Србији, коме је одобрена стипендија Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка, за коју су га квалификовали резултати које је постигао током дотадашњег школовања и успех на психолошком тестирању. Као апсолвент био је један од 95 најбољих студената основних, дипломских и постдипломских студија чију је стручну праксу у Европској унији стипендирао Фонд за младе таленте Републике Србије.

На пракси на Департману за геоинформационо процесирање на Интернационалном институту за геоинформационе науке и осматрање Земље, Енсхеде, у Холандији (www.itc.nl), стекао је двомесечно радно искуство, упознао и радио са еминентним научницима из картографије и географске информационе науке. Радио је на EuroSDR пројекту: Research on the state-of-the-art of generalization (Истраживање стања развоја генерализације) где је тестирао ограничења за картографску генерализацију и процењивао колико је ArcGIS 9.2 успешан у аутоматској генерализацији топографских карата.

Након дипломирања уписао је на Географском факултету Универзитета у Београду дипломске академске – мастер студије, студијски програм географија, модул географска картографија 14.12.2006. године, као студент који се финансира из буџета и био једини у Србији те године ко је одлучио да се усавршава за ту област. Завршни мастер рад одбранио је 2012. год, а студије завршио са просечном оценом 10 и стекао другу мастер диплому.

На Одсеку за географију Природно-математичког факултета изабран је 06.02.2008. године у звање сарадника у настави за ужу научну област Картографија. У звање асистента за ужу научну област картографија, изабран је 2011. године, а у звање доцента 2017. године и ради на предметима: Картографија, Тематско картирање и Географски информациони системи.

Јуна 2009. добија стипендију Erasmus Mundus External Cooperation Window – пројекат Basileus за стручно усавршавање у ГИС центру Универзитета Лунд у Шведској (www.giscentrum.lu.se). Тамо ради на пројекту аналитичке процене читљивости карата и утицаја картографске генерализације на читљивост карата.

Докторске академске студије на Природно-математичком факултету у Новом Саду, студијски програм Доктор наука – геонауке (географија) уписује 2010. године. Докторску дисертацију „Примена ГИС-а у картографској генерализацији категоријских карата“ успешно је одбранио 11.07.2016. године.

Од 2011. до 2016. године учествовао је на пројекту Министарства науке, III43009 - Нове технологије за мониторинг и заштиту животног окружења од штетних хемијских супстанци и радијационог оптерећења. Учесник је Ноћи истраживача 2016. године, пројекта финансираног од стране Европске Комисије у оквиру HORIZON 2020.

Detalji o nastavniku