Dr Milan N. Mitić

Redovni profesor
Departman za hemiju

        Milan N. Mitić je rođen 15.11.1983. godine u Nišu. Gimnaziju «Bora Stanković» završio je 2002. godine u Nišu. Na Odseku za hemiju, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu diplomirao je 2008. godine a doktorske studije upisao je školske 2008/2009. godine. Bio je angažovan kao istraživač na projektu Evropske Unije, FP7-REG-POT-2007-3-01 «CHROMLAB-ANTIOXIDANT» u periodu 2008-2010. Bio je na stručnom usavršavanju od 05.11.2008. do 20.12.2008. u laboratoriji National Institute for Agricultural Research, Montpellier, INRA, France. Prisustvovao je obuci i usavršavanju rada na HPLC-u u organizaciji  Prirodno-matematičkog fakulteta u Skoplju, Makedonija. Obuku je obavio Jean-Marc Souquet (INRA, France). U novembru 2009. godine bio je izvestilac rada grupe iz Srbije na work-shop-u u Skoplju, u okviru FP7 projekta. 2010, godine je izabran za asistenta na katedri za analiticku i fizicku hemiju departmana za hemiju, PMF-a u Nisu a februara 2012, godine  odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom  Kinetika degradacije fenolnih jedinjenja hidroksil radikalima. Od 01.09.2013. do 30.11.2013 bio je na post-doktorskom usavrsavanju u laboratoriji Food Science and Technology, School of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki.

Detalji o nastavniku