Dr Jelena J. Živković

Docent
Departman za geografiju

Јелена Живковић рођена је 17.10.1974. године у Нишу. Дипломске-академске, мастер студије, смер: дипломирани професор географије - мастер, завршила је на ПМФ-у у Нишу, са просечном оценом 9.19.  Дипломски рад је одбранила 23.02.2007. године, на тему из Регионалне географије: „Географске промене у Сврљишком крају у другој половини 20. и почетком 21. века“, са оценом 10. Докторске-академске студије (доктор наука-геонауке) уписала је 13.10.2010., на Природно-математичком факултету у Новом Саду, на Департману за географију, туризам и хотелијерство. У периоду 01.10.2008. - 01.10.2010., била је запослена на ПМФ-у у Нишу, на Одсеку за географију, као сарадник у настави за ужу научну област: Регионална географија. Од 16.02.2011. године запослена је на ПМФ-у у Нишу, на Департману за географију, као асистент за ужу научну област Регионална географија. Од 07.02.2018. запослена је на ПМФ-у у Нишу, на Департману за географију, као наставник у звању доцента за ужу научну област Регионална географија.

Detalji o nastavniku