Dr Zorana Z. Jančić

Vanredni profesor
Departman za računarske nauke

BIOGRAFSKI PODACI

        Ime, srednje slovo i prezime: Zorana Z. Jančić

         Zvanje: istraživač saradnik

         Datum i mesto rođenja: 13.07.1984. god, Niš

         Adresa: Milorada Petrovića 1, 18000 Niš

        Sadašnje zaposlenje: istraživač saradnik Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

        Osnovne studije:

                Godina upisa osnovnih studija: 2003

                Godina  završetka osnovnih studija 2008

                Studijska grupa, fakultet i univerzitet: Studijska grupa za matematiku, smer Informatika, Prirodno Matematički Fakultet, Univerzitet u Nišu.

                Uspeh na osnovnim studijama: prosečna ocena 9,82

                Naučna oblast osnovnih studija: Računarske nauke

        Znanje stranih jezika: engleski i francuski jezik

        Profesionalna orijentacija (oblast, uža oblast i uska orijentacija):

                       naučna oblast – računarske nauke,

                       uža oblast – determinizacija i minimizacija fazi automata

                       uska orijentacija – automati, formalni jezici, rezonovanje u uslovima neizvesnosti;

NASTAVNI RAD

            Vežbe:

                      Obavezni i izborni predmeti na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu:

          Diskretne strukture (studijski program Matematika, diplomske studije);

          Diskretne strukture 1 (studijski program Informatika, diplomske studije);

                        Dizajn i analiza algoritama (studijski program Informatika, diplomske studije);

                        Kriptografski algoritmi (studijski program Informatika, diplomske studije);

                        Matematička logika (studijski program Informatika, diplomske studije);

 

UČEŠĆE NA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIM I DRUGIM PROJEKTIMA

  1. Algebarske strukture i metode za procesiranje informacija (144011)

         Period: 2009-2010

         Finansiran od: Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj republike Srbije

        Nosilac projekta: Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Nišu

        Vodja projekta: Miroslav Ćirić

 

  1. Natural language processing and automata

          Period: sept.2010

         Finansiran od: DAAD

        Nosilac projekta:  TU Dresden, Germany

        Vodja projekta: Heiko Vogler

 

 

  1. Razvoj metoda za izračunavanje i procesiranje informacija: teorija i primene (174013)

         Period: 2011-danas

         Finansiran od: Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj republike Srbije

        Nosilac projekta: Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Nišu

        Vodja projekta: Miroslav Ćirić

 

 

Detalji o nastavniku