Dr Marko Z. Mladenović

Naučni saradnik
Departman za hemiju

Dr Marko Z. Mladenović

Naučni saradnik

Departman za hemiju

Obrazovanje

2006-2010: Osnovne akademske studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2010-2017: Doktorske akademske studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Kretanje u službi

2011-2013: Istraživač-pripravnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2013-2018: Istraživač-saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2018 i dalje: Naučni saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Studijski boravci i usavršavanja

2018-2019 (6 meseci): Postdoktorsko usavršavanje / Institut za hemiju, Univerzitet u Nici, Francuska

Oblasti naučnog interesovanja

Organska hemija, fitohemija, organske sinteze, nuklearna magnetna rezonanca, masena spektrometrija, biološki aktivna jedinjenja.

Identifikacioni broj istraživača

Scopus: 55307841600

ORCID: 0000-0003-2098-901500-0003-2098-9015

E-CRIS: 11589

Nagrade i priznanja

  • Godišnja nagrada Srpskog hemijskog društva 2011. godine
  • IFEAT 2018, 49th International Symposium on Essential Oils
  • IFEAT 2019, 50th International Symposium on Essential Oils
  • Nagrada za najbolji objavljeni rad u 2019. godini (Toxic essential oils, part VI: Acute oral toxicity of lemon balm (Melissa officinalis L.) essential oil in BALB/c mice DOI: 10.1016/j.fct.2019110794) od strane Srpskog lekarskog društva
Detalji o nastavniku