Dr Vladan Lj. Pavlović

Vanredni profesor
Departman za fiziku

            Рођен 6. новембра 1988. године у Нишу. Основну школу „Иван Горан Ковачић“ у Нишкој Бањи завршио 2003. године, као носилац Вукове дипломе, посебних диплома за математику и физику, бројних диплома са такмичења из математике и физике и ђак генерације. Гимназију „9. мај“ у Нишу, смер за ученике са посебним склоностима ка физици и природним наукама, завршио, такође, као носилац Вукове дипломе.

             На такмичењима из физике и математике у средњој школи освојио три прве, две друге и три треће награде на републичким и савезним такмичењима. Освајач прве награде на првој Српској физикчкој олимпијади, као и похвале на светској олимпијади из физике одржаној у Исфахану у Ирану, 2007. године.

            Од 2003. до 2007. године био полазник Истраживачке Станице Петница на семинарима физике и електронике. Од 2008. до 2010. године био асистент у Истраживачкој Станици Петница, од 2011. стручни сарадник, а од 2014. руководилац семинара физике.

            Природно-математички факултет у Нишу, Одсек за физику, уписао 2007/2008. године. Основне академске студије завршио у октобру 2010. године са просечном оценом 10.00. Исте године уписао дипломске академске студије – мастер, на смеру Општа физика. Мастер студијe завршио са просечном оценом 10.00. Мастер рад „Електромагнетно индукована транспарентност у конфинираном атому водоника“ одбранио октобра 2012. године са оценом 10.

            Школске 2009/2010. и 2011/2012. године био стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије у оквиру Министарства омладине и спорта Републике Србије (стипендија „Доситеја“), а школске 2010/2011. године стипендиста Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка. 2009. године добио награду „EFG“ банке, као један од 100 најбољих студената у Србији, у оквиру пројекта „Инвестирамо у европске вредности“.

            Од школске 2007/2008. до 2012/2013. године био ангажован на извођење припремне наставе за такмичења за ученике одељења са посебним способностима за физику у гимназији „Светозар Марковић“ у Нишу, делом у оквиру пројекта „Промоцијa и популаризацијa физике и природних наука у југоисточној Србији“.

            2008. године учествовао на „Summer School in Cosmology“ у Трсту у оквиру Федералног програма који постоји између Природно-математичког факултета и института за теоријску физику Абдус Салам у Трсту (ICTP, Trieste, Italy). Део студија провео на Универзитету „Ludwig-Maximilian“ у Минхену, у Немачкој, на елитним мастер студијама теоријске физике. У току мастер студија био на стручној пракси на Универзитету у Лидсу, у Енглеској, у групи за квантну информатику. Био на стручном усавршавању на Универзитету у Бриселу, у Белгији, у групи за фотонику.

            Докторске академске студије физике, на Одсеку за физику, на Природно-математичком факултету у Нишу, уписао школске 2012/2013. године. Докторску дисертацију под називом "Кохерентни ефекти у интеракцији конфинираног атома водоника са електромагнетним пољем" одбранио јуна 2017. године.

Detalji o nastavniku