Milena Z. Živković Stošić

Istraživač saradnik
Departman za hemiju

Milena Z. Živković Stošić

Istraživač-saradnik

Departman za hemiju

 

Obrazovanje

2012: Osnovne akademske studije - Hemijske nauke - Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2012-: Doktorske akademske studije - Hemijske nauke - Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

 

Kretanje u službi

2013: Istraživač-pripravnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2016: Istraživač-saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

 

Oblasti naučnog interesovanja

Organska hemija, biohemija, medicinska hemija, fitohemija, hemotaksonomija (izolovanje, sinteza, spektralna karakterizacija i procena bioloških aktivnosti prirodnih proizvoda; razvoj novih analitičkih metoda za determinaciju structure prirodnih proizvoda u složenim matriksima korišćenjem sledećih metoda: gasna hromatografija sa masenom spektrometrijom, infracrvena spektroskopija, ultraljubičasta i vidljiva spektroskopija, nuklearno-magnetna rezonantna spektroskopija).

 

Identifikacioni broj istraživača

ORCID: 0000-0002-9861-0573

 

Nagrade i priznanja

-        Nagrada za mlade istraživače na 49. Međunarodnom internacionalnom simpozijumu o etarskim uljima „Young Scientist Registration Fellowship, 49th International Symposium on Essential Oils (ISEO 2018)”, Niš, 13-16. septembar 2018. godine.

-        IUPAC nagrada za najbolji poster na 51. Savetovanju Srpskog hemijskog društva – poster prezentacija rada „Simple and efficient one-pot solvent-free synthesis of N-methyl imines of aromatic aldehydes”, A. B. Miltojević, N. S. Radulović, M. Z. Živković, R. D. Vukićević, Niš, 5-7. jun 2014. godine.

-        Nagrada Fonda “Ana Bjeletić i Ivan Marković” za najboljeg studenta na Departmanu za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu za školsku 2012/13. godinu.

-        Nagrda “Putujemo u Evropu 2011” – putovanje u Evropu za 70 najboljih studenata završnih godina studija na Univerzitetima iz Srbije u okviru projekta koji je organizovao Evropski pokret u Srbiji, 8-30. jul 2011. godine.

 

Ostale aktivnosti

-        Učešće u organizaciji i realizaciji 49. Međunarodnog internacionalnog simpozijuma o etarskim uljima 49th International Symposium on Essential Oils (ISEO 2018), Niš, 13-16. septembar 2018. godine.

-        Učešće u organizaciji i realizaciji Srpske hemijske olimpijade iz hemije za učenike srednjih škola, 2016.

-        Učešće u organizaciji i realizaciji 52. Republičkog takmičenja iz hemije za učenike srednjih škola, 2016.

-        Ućešće na Festivalima nauke “Nauk nije bauk” u okviru štanda “Čudesni svet hemije” PMF-a 29 - 30.03.2013. i 25 - 26.02.2011., koje je organizovala gimnazija “Svetozar Marković” iz Niša.

-        Učešće na Festivalu nauke “Bez muke do nauke”, 8.5.2013. godine, koji je organizovala Gimnazija u Žitorađi, kao demonstrator na štandu Prirodno-matematičkog fakulteta iz Niša, Departman za hemiju.

 

Angažovanje u nastavi

Vežbe: Organske sinteze (H-205-B) na Master akademskim studijama na Departmanu za hemiju, školske 2014/2015., 2016/17. i 2017/18.

Detalji o nastavniku