Jelena D. Matejić

Asistent
Departman za računarske nauke

Б И О Г Р А Ф И Ј А

Лични подаци

 • Име и презиме: Јелена Матејић
 • Датум и место рођења: 18.11.1994. године, Ниш
 • Адреса радног места: Природно-математички факултет Универзитета у Нишу, Вишеградска 33, 18000 Ниш
 • e-mail: jelena.matejic@pmf.edu.rs

Образовање

Департман за рачунарске науке, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу | октобар 2013. - тренутно

 • Докторске академске студије | новембар 2018. - тренутно
 • Мастер академске студије | новембар 2016. -  септембар 2018.
 • Основне академске студије | октобар 2013. - јул 2016.

Гимназија "Светозар Марковић", Ниш | септембар 2009. - јун 2013.

Основна Школа "Његош", Ниш | септембар 2001. - јун 2009.

Радно искусво на ПМФ у Нишу

 • Асистент  | октобар 2021. - тренутно
 • Истраживач приправник  | април 2019. - септембар 2021.
 • Члан комисије за промоцију факултета  | новембар 2019. - тренутно
 • Учесник TeComp, Erasmus+ пројекта  | јануар 2019. - тренутно

Ангажовање у настави (вежбе и лабораторијске вежбе)

 • Основи информатике, ОАС, Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет у Нишу | октобар 2019. - октобар 2021.
 • Увод у Веб програмирање, ОАС, Департман за рачунарске науке, Природно-математички факултет у Нишу | јануар 2019. - тренутно
 • Методика електронског учења, ОАС, Департман за рачунарске науке, Природно-математички факултет у Нишу | јануар 2019. - тренутно
 • Развој Веб апликацијаМАС,  Мастер 4.0, Универзитет у Нишу | октобар 2020. - тренутно
 • Веб програмирањеОАС, Департман за рачунарске науке, Природно-математички факултет у Нишу | октобар 2021. - тренутно
 • Криптографски алгоритми, МАС, Департман за рачунарске науке, Природно-математички факултет у Нишу | октобар 2021. - тренутно
 • Мултимедијални информациони системи МАС, Департман за рачунарске науке, Природно-математички факултет у Нишу | у припреми
 • Безбедност информација МАС, Департман за рачунарске науке, Природно-математички факултет у Нишу | у припреми
 • Виртуелне учионице МАС, Департман за рачунарске науке, Природно-математички факултет у Нишу | у припреми
 • Развој платформи за мешовито учење МАС, Департман за рачунарске науке, Природно-математички факултет у Нишу | у припреми

Detalji o nastavniku