Dr Danilo Ž. Delibašić

Docent
Departman za fiziku

Данило Делибашић је рођен 26.12.1991. год. у Београду, општина Савски венац. Завршио је основну школу Свети Сава у Нишу, као вуковац и ђак генерације. Завршио је гимназију Светозар Марковић у Нишу, у којој је похађао Специјализовано одељење за ученике са посебним способностима за физику, такође као вуковац. Током школовања успешно се такмичио у области природних наука, као и из енглеског језика. 

Основне академске студије Физике уписао је на Департману за физику Природно-математичког факултета у Нишу 2010. године. Завршио их је 2013. године, са просечном оценом 10.00. Мастер академске студије Опште физике уписао је 2013. године на истом Департману. Завршио их је 2015. године, са просечном оценом 10.00. Мастер рад под називом Полукласични модели квантних интерферентних ефеката у интеракцији атома са електромагнетним пољем одбранио је са оценом 10. Докторске академске студије Физике уписао је на Департману за физику, Природно-математичког факултета у Нишу 2015. године и положио све испите са просечном оценом 10.00. Јуна 2021. године предао је урађену докторску дисертацију под називом Једноструки електронски захват у сударима брзих пројектила са водонику и хелијуму сличним метама

Добитник је стипендије Фонда за младе таленте Доситеја Министарства омладине и спорта Републике Србије на завршним годинама основних и мастер студија (2012/13, 2014/15), стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за изузетно надарене студенте (2013/14), као и стипендије града Ниша (2008-2012). Награђен је Светосавском плакетом од стране града Ниша за изузетан успех током студија (2017). Од 2018. године ангажован је на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, под називом Видљива и невидљива материја у блиским галаксијама: теорија и посматрања (ОИ176021). 

Од октобра 2016. године запослен је као асистент на Департману за физику, Природно-математичког факултета у Нишу. Претходно је у периоду октобар 2014. године - септембар 2016. године био запослен као сарадник у настави, на истом Департману. Ангажован је у извођењу рачунских и/или лабораторијских вежби из следећих предмета: Термодинамика и молекуларна физика, Математичка физика, Основе атомске и молекуларне физике, Нуклеарна Физика, Поглавља теоријске физике, као и Физика за биологе. У школској 2020/21. години био је ангажован у гимназији Бора Станковић у Нишу, за извођење наставе из предмета Физика за ученике трећег разреда билингвалног одељења природно-математичког усмерења. У школској 2021/22. години држи наставу из предмета Рачунски практикум 2 у Специјализованом одељењу за ученике са посебним способностима за физику, у гимназији Светозар Марковић у Нишу. 

Био је учесник бројних школа за студенте, како основих и мастер, тако и докторских студија, као и више научних конференција. Био је члан локалног организационог одбора SEENET-MTP PhD Training Program школе, под називом High Energy and Particle Physics: Theory and Phenomenology - BS2018 (Ниш, 2018), као и конференција Beyond the Standard Models - BW2013 (Врњачка бања, 2013) и Field Theory and the Early Universe - BW2018 (Ниш, 2018). 

Члан је Друштва физичара Ниш и Мреже Југоисточне Европе за математичку и теоријску физику (SEENET-MTP). Учесник је бројних активности везаних за промоцију науке, попут Европске ноћи истраживача, фестивала науке Наук није баук, локалне организације међународног семинара International Masterclasses за ученике средњих школа, под покровитељством CERN и IPPOG, затим Смотре ученичких радова, као и других манифестација.  Годинама уназад укључен је у припрему ученика средњих школа за такмичења из физике, као и комисија за прегледавање задатака на општинском и окружном нивоу. 

Бави се истраживањима у области квантне теорије расејања, конкретно јон-атомским сударним процесима. Део докторских студија провео је у области космологије и физике честица. 

Поред српског, говори и енглески (ниво C2) и немачки језик (ниво A1). 
Detalji o nastavniku