Dr Slobodan Ćirić

Naučni saradnik
Departman za hemiju

Име и презиме: Слободан А. Ћирић

Место и датум рођења: Пирот, Србија,  22.09.1990.

Подаци о образовању: 

Основну и средњу школу завршио у Пироту.

Основне академске студије на департману за хемију завршио на Природно-Математичком факултету, Универзитета у Нишу (2009-2012)

Мастер академске студије - примењена хемија на департману за хемију завршио на Природно-Математичком факултету, Универзитета у Нишу (2012-2014)

Докторске студије на департману за хемију завршио на Природно-Математичком факултету, Универзитета у Нишу (2014-2023)

Кретање у служби:

2016: Истраживач приправник

2019: Истраживач сарадник

2023: Научни сарадник


Области научног интересовања:

Аналитичка хемија, неорганска хемија. Анализа загађивача у узорцима из животне средине.

Идентификациони број истраживача

Scopus: 57008914100 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6285-3127 

E-CRIS: 11982

Ангажовање у настави:

Аналитичка хемија 1;

Аналитичка хемија 2;

Аналитичка хемија 3;

Одабрана поглавља волуметријске анализе; 

Савремене оптичке методе анализе;

Савремене инструменталне методе анализе;

Биоаналитичка хемија.

 

Detalji o nastavniku