Dr Irena Lj. Raca

Naučni saradnik
Departman za biologiju i ekologiju

Irena Lj Raca

Istraživač-saradnik

Departman za biologiju i ekologiju

 

Obrazovanje

2009: Osnovne akademske studije - Biološke nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2012: Master akademske studije - Biološke nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2014: Doktorske akademske studije - Biološke nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

 

Kretanje u službi

2015: Stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

2018: Istraživač-pripravnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2020: Istraživač-saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

 

Studijski boravci i usavršavanja

2018: Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gatersleben, Nemačka

 

Oblasti naučnog interesovanja

Botanika

 

Identifikacioni broj istraživača

ORCID: 0000-0001-8916-0817

E-CRIS: 11973

 

Nagrade i priznanja

Najbolji student Prirodno-matematičkog fakulteta u 2011. godini

Najbolji student Prirodno-matematičkog fakulteta u 2013. godini

Srebrni znak Univerziteta u Nišu za oblast prirodnih nauka 2013/2014

Povelja istraživaču saradniku sa najviše referenci u 2019. godini

 

Ostale aktivnosti

Dobitnik granta Međunarodne unije za taksonomiju biljaka (IAPT eng.) 2019. za projekat „Razjašnjavanje taksonomski komplikovanog Crocus heuffelianus kompleksa (Crocus serija Verni, Iridaceae)“. Učesnik na projektu „Biodiverzitet biljnog sveta Srbije i Balkanskog poluostrva – procena, održivo korišćenje i zaštita“, kao i drugih nacionalnih projekata, koji se odnose na prikupljanje botaničkih podataka u cilju uspostavljanja i dopuna ekoloških mreža, crvenih lista i Nature 2000. Član Međunarodne unije za taksonomiju biljaka (IAPT eng.), organizacionog odbora Simpozijuma o flori jugoistočne Srbije i susednih regiona i biološkog društva „Dr Sava Petrović“.

 

Angažovanje u nastavi

Vežbe:

Morfologija i anatomija biljaka (BIO104)

Biogeografija (BIO151)

Sistematika i ekologija lekovitih biljaka (BIODI12) 

Biohemijka sistematika biljaka (BIODI17) 

 

Detalji o nastavniku