Dr Olivera M. Stamenković

Naučni saradnik
Departman za biologiju i ekologiju

Dr Olivera M. Stamenković je rođena 11. marta 1989. godine u Sokobanji. Osnovne akademske studije biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu je upisala 2008. godine. Nakon završetka osnovnih studija 2011. godine, na istom departmanu je upisala master akademske studije na programu Ekologija i zaštita prirode, koje je završila 2013. godine s prosečnom ocenom 10,00. Doktorske akademske studije je upisala 2014. godine na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. 11. marta 2022. godine je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom "Efekat višestrukih stresora na multitrofički biodiverzitet barskih ekosistema" čime je stekla zvanje doktor nauka - biološke nauke.

U periodu 2015-2019. godine bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Od januara 2020. godine je zaposlena na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu kao istraživač saradnik, a od marta 2023. godine kao naučni saradnik. 

Detalji o nastavniku