Dr Maja J. Lazarević

Naučni saradnik
Departman za biologiju i ekologiju

ЛИЧНИ ПОДАЦИ

Име и презиме:                             Маја Лазаревић

Адреса:                                          Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, Вишеградска 33, Ниш, Република Србија

E-mail:                                             maja.lazarevic@pmf.edu.rs ; majalazarevic9@gmail.com

Датум и место рођења:                29.04.1991, Ниш, Република Србија

 

ПОЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА (1-основно, 5-одлично)

 

Разумевање

Говор

Писање

Енглески језик

5

5

5

Француски језик

3

2

2

 

 ОБРАЗОВАЊЕ И КВАЛИФИКАЦИЈЕ

2020.                     Доктор биолошких наука, тема докторске дисертације: „Молекуларна и морфолошка карактеризација европских врста рода Binodoxys Mackauer (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae)“; ментор: проф. др Владимир Жикић; докторске студије на студијском програму Биологија на Природно-математичком факултету, Универзитет у Нишу, завршене са просечном оценом 9,92/10

2014.                     Мастер биолог (просечна оцена 10/10), Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

2012.                     Биолог (просечна оцена 9,13/10), Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

2005 – 2009.         Гимназија „Бора Станковић“, Ниш

1997 – 2005.         Основна школа „Учитељ Таса“, Ниш

 

ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА

Биодиверзитет, морфологија, систематика и филогенија паразитских оса. Биолошка контрола штетних инсеката.

 

КРЕТАЊЕ У СЛУЖБИ

2021.                    Научни сарадник; Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

2018.                    Истраживач сарадник; Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

2015.                    Истраживач приправник; Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

2015 – 2018.        Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

 

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА

2015 – 2019.       Агробиодиверзитет и коришћење земљишта у Србији: интегрисана процена биодиверзитета кључних група артропода и биљних патогена (евиденциони број ИИИ43001); Министарство просвете, науке и технолошког развоја; руководилац пројекта: проф. др Жељко Томановић, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду

 

КУРСЕВИ И СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА

2023.                    Workshop: "Geometric morphometrics in R", 8th-12th May, Faculty of Biology, University of Barcelona, Spain

2019.                    Workshop: „Problems and obstacles in geometric morphometrics “, 21st-23th October 2019, Faculty of Biology, University of Belgrade, Serbia

2018.                    Workshop: „Data analysis in R “, 9th-10th November 2018, Faculty of Biology, University of Belgrade, Serbia

2018.                    Workshop: „Molecular and Phenotypic Evolution (MolPhE): theoretical and practical approaches “, 03rd-10th June 2018, Petnica Science Center, Serbia

2017.                    Workshop: „Plant and geometric morphometrics “, 17th-20th April 2017, Faculty of Biology, University of Belgrade, Serbia

 

УЧЕШЋЕ НА СКУПОВИМА

2022.                    The International Symposium Ecology of Aphidophaga 15, 19-23. септембра, Љеида, Шпанија

2022.                    XII Симпозијум ентомолога Србије са међународним учешћем, 14-16. септембар 2022, Пирот, Србија

2019.                    XII Симпозијум ентомолога Србије са међународним учешћем, 25-29. септембар 2019, Ниш, Србија

2018.                    Други конгрес биолога Србије, 25-30. септембар 2018, Кладово, Србија

2017.                    XI Симпозијум ентомолога Србије са међународним учешћем, 17-21. септембар 2017, Гоч, Србија

2016.                    12th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions, 16th-19th June, Kopaonik Mt.

 

ЧЛАНСТВА

Ентомолошко друштво Србије

Српско биолошко друштво

Биолошко друштво „Др Сава Петровић“

 

ЛИНКОВИ

https://www.researchgate.net/profile/Maja_Lazarevic3

 

Detalji o nastavniku