Jelena S. Stojanović

Istraživač saradnik
Departman za biologiju i ekologiju

Јелена Стојановић (девојачко Цонић) рођена је 26.07.1991. у Нишу. Основну школу "Радоје Домановић" у Нишу завршила је 2006. године. Гимназију "Бора СТанковић" у Нишу завршила је одличним успехом 2010. године и одмах затим уписала основне академске студије на Департману за Биологију и Екологију, Природно-математичког факултета, Универзитета у Нишу које завршава 2013 године. Мастер академске студије на истом департману на смеру Биологија завршава 2015. године, након чега уписује докторске академске студије. Тренутно је студент докторских студија под менторством проф. др Ђурађа Милошевића и бави се истраживањима нових хистопатолошких биомаркера у екотоксиколошким студијама.

Члан је управног одбора биолошког друштва "Др Сава Петровић". Члан је удружења SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry). Члан је Ентомолошког друштва Србије. Учесник је бројних националних и међународних симпозијума.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7217-4793

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Jelena-Stojanovic-9

Detalji o nastavniku