Dr Ljubiša D. Nešić

Redovni profesor
Departman za fiziku

1. BIOGRAFSKI PODACI


a. Licni podaci


Ljubisa Nesic roden je 03.01.1966. godine u Nisu. Otac je
dvoje dece.


b. Podaci o dosadasnjem obrazovanju


Osnovnu skolu zavrsio je u Merosini kao i prva dva razreda srednje skole. Druga dva razreda srednje skole zavrsio je u gimnaziji "Svetozar Markovic"
u Nisu, smer .. Laboratorijski tehnicar za fiziku.Studije fizike na Filozofskom fakultetu u Nisu upisao je 1984. godine,
zapoceo ih nakon odsluzenja vojnog roka, 1985. godine a zavrsio 1991. godine prosecnom ocenom 8,92. Diplomski rad iz predmeta Statisticka zika,
odbranio je februara 1991. godine. 

Poslediplomske studije upisao je u oktobru 1991. godine na Fizickom fakultetu u Beogradu, na smeru Klasicna, kvantna i matematicka fizika i
magistrirao 1996. godine odbranivsi magistarsku tezu pod naslovom "O p-adicnoj i adelicnoj generalizaciji talasne funkcije vasione".
Na Fizickom fakultetu Univerziteta u Beogradu je 2002. godine odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom "Kosmoloski modeli u p-adicnoj i adelicnoj
kvantnoj mehanici". Magistarska teza i doktorska disertacija su uradeni i odbranjeni pod mentorstvom prof. dr Branka Dragovica sa Instituta za fiziku
Beogradu.


c. Profesionalna karijera


U zvanje asistent-pripravnik izabran je 1991. godine na Filozofskom fakultetu u Nisu, Studijska grupa za ziku, kao asistent pripravnik za predmet
Statisticka fizika. U zvanje asistent za predmete Statisticka fizika i Teorijska mehanika izabran je na istom fakultetu 1997. godine. Pored toga izvodio je
i vezbe iz predmeta Fizika I na maticnom fakultetu i vezbe iz opstih kurseva  fizike na Gradevinsko-arhitektonskom, Masinskom i Elektronskom fakultetu
u Nisu. U zvanje docent Prirodno-matematickog fakulteta u Nisu izabran je 3. januara 2003. godine, za predmete Metodika nastave fizike i Fizika za studente biologije.

Nakon izbora u zvanje docent aktivno se ukljucio i u rad sa studentima na Nastavnom smeru poslediplomskih studija kao i na smeru
Kvantna i matematicka fizika. U zvanje vanrednog profesora za uzu naucnu oblast Teorijska fizika izabran je 2008. godine. U tom izbornom periodu
izvodio je nastavu iz predmeta Metodika nastave fizike (na osnovnim studijama fizike) i Fizika (na osnovnim studijama biologije); Fizika (na osnovnim
akademskim studijama biologije), Fizika okoline (na osnovnim akademskim studijama fizike i biologije); Osnovi statisticke fizike i Teorija relativnosti (na
osnovnim akademskim studijama fizike); Metodika nastave fizike i Nastavna sredstva fizike (na master akademskim studijama zike). Na poslediplomskim
studijama izvodio je nastavu iz predmeta Poglavlja didaktike i metodike nastave fizike i Nastavna sredstva u fizici, a na doktorskim iz predmeta Teorija
gravitacije i Osnovi kosmologije. Takode je autor programa za ispite treceg nivoa akademskih studija pod nazivom Poglavlja didaktike i metodike nastave
fizike i Metodologija pedagoskog istrazivanja u nastavi fizike. Ucesnik je 6 naucno istrazivackih projekata Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije pod nazivom Kvantni modeli na nekomutativnim i
adelicnim prostorima (broj 1426), Geometrija i topologija mnogostrukosti i integrabilni dinamicki sistemi (broj 1643 do 2006. godine, broj 144014 od
2006. godine do 2010. godine, broj 174020 do 2012. godine), Kvantni modeli otvorenih sistema (broj 141016 od 2006. godine), i projekta Vidljiva i nevidljiva materija u bliskim galaksijama: teorija i posmatranja (broj 176021 od 2011. godine). Ucestovovao je kao realizator u nizu medunarodnih projekata nansiranih od strane eminentnih stranih institucija (UNESCO, UNESCO-
BRESCE, ICTP).


Rukovodio je radom pet jednogodisnjih projekata popularizacije nauke koje je nansiralo Ministarstvo za nauku Republike Sribije pod nazivom Podsticanje, promocija i popularizacija fizike i prirodnih nauka u juznoj i jugo-
istocnoj Srbiji (od 2006. do 2010. godine). U okviru projekata organizovano je vise od pedeset popularnih predavanja uglavnom u Nisu, stampana su tri
zbornika predavanja, podrzana je realizacija Gradske skole fizike u Nisu, Zimskog kampa fizike u Sokobanji i ucesce ucenika Odeljenja za ucenike sa poseb-
nim sposobnostima za fiziku na takmicenju i bilateralnom susretu Science and Society koji je organizovan sa kolegama iz Rumunije u Krajovi (2008.
i 2009. godine) i Drobeti-Turnu Severinu (2011. godine). Bio je upravnik Odseka za fiziku od 2004. do 2006. godine. Trenutno obavlja duznost
upravnika Odeljenja za teorijsku fiziku Centra za napredna istrazivanja na Prirodno-matematickom fakultetu u Nisu. Bio je clan projektnog tima odnos-
no komisije Odseka za Fiziku PMF-a u Nisu, od formiranja, za pripremu i realizaciju elaborata "Odeljenje gimnazije za ucenike sa posebnim sposobnostima za fiziku". Na osnovu odluke Ministarstva prosvete i sporta Republike  Srbije od 2003. godine, ovo odeljenje radi u okviru gimnazija "9. maj" i "Svetozar Markovic" u Nisu. Pomenuti projekat predstavlja novinu u obrazovnom sistemu Srbije i zemalja Jugoistocne Evrope. Ovaj projekat su od 2003. do 2010. godine pratile tri komisije Ministarstva prosvete Republike Srbije i uz najvise ocene u poslednjoj studiji predlozile njegovo prevodenje u
stalni obrazovni program. Ucenici Odeljenja su osvojili veliki broj nagrada na nacionalnim i medunarodnim takmicenjima, i mnogi od njih su najbolji stu-
denti na fakuletima i univerzitetima u Srbiji i inostranstvu. Radom komisije za pracenje rada odeljenja za ucenike obdarene za fiziku u gimnaziji "Sve-
tozar Markovic" rukovodio je od 2005. godine do 2010. godine. U Odeljenju realizuje nastavu iz predmeta Mehanika sa teorijom relativnosti od 2005.
godine, do danas. Osim naucnih i popularnih predavanja iz oblasti fizike odrzao je i niz strucnih predavanja na seminarima za usavrsavanje nastavnika. Jedan je
od autora akreditovanih seminara za usavrsavanje nastavnika "Ekofizika", "Racunar u nastavi fizike", "Savremene metode nastave fizike", "Ogledom
do znanja .. od predskolskog obrazovanja do predmetne nastave prirodnih nauka" i "Fizika kroz oglede".


Bio je predsednik Podruznice drustva fizicara Srbije Nis od 1999. do 2004. godine, od kada aktivno ucestvuje u organizaciji jednodnevnih seminara za
strucno usavrsavanje nastavnika fizike sa teritorije Nisavskog, Toplickog i Pirotskog okruga. Na seminarima ovog tipa vise puta je imao izlaganja a
u toku njegovog mandata kreirana je veb stranica Podruznice i pocelo je izdavanje Zbornika predavanja sa seminara, kako u elektronskoj tako i u
stampanoj formi. Bio je clan Predsednistva Drustva fizicara Srbije (DFS)  u vise mandata kao predstavnik kolektivnog clana PMF iz Nisa, a sada je
clan Upravnog odbora DFS. Takode je obavljao u jednom mandatu i duznost predsednika odeljenja za osnovno i srednje obrazovanje DFS. Clan je Predsed-
nistva Drustva fizicara Nis koje je nastalo preregistracijom Podruznice DFS Nis i zamenik predsednika. Ucestvovao je u pokretanju projekata "Gradska
skola fizike za ucenike osnovnih i srednjih skola", "Zimski kamp fizike", kao i u realizaciji vise akreditovanih seminara za nastavnike fizike u Srbiji i Bosni
i Hercegovini (Republika Srpska). Takode je ucestvovao u organizaciji Prve nemacko-srpske letnje skole
moderne matematicke fizike (2001. godine, sekretar) i bio clan organizacionih odbora skola i konferencija: BW2003, BW2005, QM2005, BW2007,
ISC2008, SSSCP2009, EBES2010, BSW2011.


2. PREGLED DOSADASNJEG NAUCNOG I STRUCNOG RADA

Osnovna oblast istrazivanja su matematicki i teorijski problemi fizike visokih energija i kosmologije. Posebno i znacajno mesto u istrazivanjima zauzima formulacija kvantne mehanike i kvantne kosmologije
na nearhimedovim prostorima uz koriscenje p-adicnih brojeva i ultrametricke geometrije. Pored toga bavio se dosta i metodikom nastave fizike i radom sa
talentovanim ucenicima. U okviru angazovanja na nastavnom smeru postdiplomskih studija pod njegovim mentorstvom odbranjene su dve magistarske teze a u proceduri izrade (prihvacene teme i ispunjeni naucni uslovi
za predaju rukopisa) su jos jedna magistarska teza i jedna doktorska disertacija. Glavni rezultati naucno-istrazivackih aktivnosti u ovoj oblasti su
publikovani u tri rada u casopisima sa SCI liste i u brojnim zbornicima sa medunarodnih konferencija. Bio je takode clan jedne komisije za odbranu
magistarske teze iz oblasti teorijske fizike i jedne na nastavnom smeru, mentor jednog specijalistickog rada i mentor veceg broja diplomskih i maturskih
radova. Ucestovao je na brojnim medunarodnim konferencijama iz oblasti kosmologije, matematicke fizike i fizike visokih energija kao i u organizaciji
vecine medunarodnih skola i konferencija iz oblasti matematicke fizike i fizike visokih energija koje su organizovane od strane SEENET-MTP mreze u Srbiji. Objavio je vise od 80 naucnih i oko 20 strucnih radova stampanih u medunarodnim i domacim casopisima i zbornicima radova sa konferencija. Odrzao je 8 predavanja po pozivu na konferencijama kao i veliki broj
naucno-popularnih predavanja u Nisu, Krusevcu, Istrazivackoj stanici u Petnici, Prokuplju, Trsteniku, Knjazevcu, Vranju, Pirotu, Boru, Kragujevcu,
Kursumliji, Vladicinom Hanu, Beogradu, Cupriji i drugim mestima u Srbiji. Autor je pomocnog udzbenika Praktikum laboratorijskih vezbi iz fizike i
udzbenika Osnovi fizike i Uvod u Ajnstajnovu teoriju relativnosti i koeditor medunarodnog tematskog zbornika Modern Topics in Science, kao i drugih
zbornika naucnih konferencija i slicnih izdanja, kao sto su Teme moderne fizike, Teme moderne fizike 2 i Teme moderne fizike 3. Koautor je knjige Mathematical, Theoretical and Phenomenological Challenges Beyond the Standard Model (World Scientic, 2005). 


Pisao je preglede radova za Mathematical Review, bio je sekretar casopisa Facta Universitatis, Series: Physics, Chemistry and Technology Univerziteta
u Nisu, clan urednistva casopisa Spacetime and Substance iz Harkova, kao i clan urednistva casopisa Mladi fizicar u izdanju DFS.

Detalji o nastavniku