Milan Ž. Dimitrijević

Istraživač pripravnik
Departman za hemiju

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
XX.H128C Hemija hrane osnovne akademske studije, Hemija 2021
laboratorijske vežbe