Dr Кatarina S. Milenković

Predavač
Departman za matematiku

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
G108 Engleski jezik osnovne akademske studije, Geografija 2014
predavanja
G220 Engleski jezik II master akademske studije, Geografija 2014
predavanja
G254 Engleski jezik II master akademske studije, Тurizam 2014
predavanja
BIOI11 Engleski jezik 1 osnovne akademske studije, Biologija 2014
predavanja
O-03 Engleski jezik osnovne akademske studije, Matematika 2014
predavanja
00.ENGA2 Engleski jezik A2 osnovne akademske studije, Geografija 2021
predavanja
00.ENGA2 Engleski jezik A2 osnovne akademske studije, Biologija 2021
vežbe
00.ENGB1 Engleski jezik B1 osnovne akademske studije, Biologija 2021
vežbe
00.ENGMB1 Engleski jezik B1 master akademske studije, Geografija 2021
predavanja
00.ENGMB1 Engleski jezik B1 master akademske studije, Тurizam 2021
predavanja