Matija D. Milić

Istraživač pripravnik
Departman za geografiju

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
20.ТMOSNТ Osnove turizma master akademske studije, Тurizam 2021
vežbe
20.ТMHOТE Hotelijerstvo master akademske studije, Тurizam 2021
vežbe
20.ТMBNjP Banjski i planinski turizam master akademske studije, Тurizam 2021
vežbe
20.ТMSPRТ Sportski turizam i rekreacija master akademske studije, Тurizam 2021
vežbe