Matija D. Milić

Istraživač pripravnik
Departman za geografiju

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
G252 Osnove turizma master akademske studije, Тurizam 2014
vežbe
20.ТMOSNТ Osnove turizma master akademske studije, Тurizam 2021
vežbe
20.ТMHOТE Hotelijerstvo master akademske studije, Тurizam 2021
vežbe