Dr Vladimir N. Ranđelović

Redovni profesor
Departman za biologiju i ekologiju

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
BIO305 Osnovi ekologije biljaka osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIOS02 Тerenska istraživanja u biologiji 2 osnovne akademske studije, Biologija
samostalni istraživački rad
BIOI53 Biogeografija osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BEZ401 Ekologija biljaka master akademske studije, Biologija
predavanja
BEZ502 Fitogeografija master akademske studije, Biologija
predavanja
BEZ401 Ekologija biljaka master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
predavanja
BEZ502 Fitogeografija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
predavanja
EКOS01 Тerenska istraživanja u ekologiji master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
samostalni istraživački rad
BIOI51 Biogeografija osnovne akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BIO304 Osnovi ekologije biljaka osnovne akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BIOS03 Тerenska istraživanja u biologiji 2 osnovne akademske studije, Biologija 2014
samostalni istraživački rad
BEZ401 Ekologija biljaka master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
EКO404 Fitogeografija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
BEZ401 Ekologija biljaka master akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BIODI28 Fitogeografija master akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BDI104 Raznovrsnost vaskularne flore Balkanskog poluostrva doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
BDI214 Ekologija odabranog biljnog taksona doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
BDI401 Metodologija geobotaničkih istraživanja doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
BDI405 Biljne zajednice i staništa Balkanskog poluostrva doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
EКOS01 Тerenska istraživanja u ekologiji master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
samostalni istraživački rad
OB.OB241 Biološka raznovrsnost osnovne akademske studije, Biologija 2021
predavanja
MB.MB152 Fitogeografija master akademske studije, Biologija 2021
predavanja
ME.ME12O Ekologija biljaka master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2021
predavanja
ME.ME241 Metodologija identifikacije i kartiranja staništa master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2021
predavanja
ME.ME251 Ekologija vlažnih i riparijalnih staništa master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2021
predavanja
DB.DB113 Flora i vegetacija Balkanskog poluostrva doktorske akademske studije, Biologija 2021
predavanja
DB.DB212 Ekologija odabranog biljnog taksona doktorske akademske studije, Biologija 2021
predavanja
DB.DB316 Metodologija geobotaničkih istraživanja doktorske akademske studije, Biologija 2021
predavanja
DB.DB320 Vaskularne biljke vodenih ekosistema doktorske akademske studije, Biologija 2021
predavanja