Dr Perica J. Vasiljević

Redovni profesor
Departman za biologiju i ekologiju

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
4017 Biologija ćelije osnovne studije, Diplomirani biolog-ekolog
osnovne studije, Diplomirani biolog
predavanja
4037 Metodika nastave biologije (izborni) osnovne studije, Diplomirani biolog-ekolog
osnovne studije, Diplomirani biolog
predavanja
BOB105 Biologija ćelije osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BOB305 Metodika nastave biologije osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIO106 Biologija ćelije osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIO107 Biologija ćelije osnovne akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BIOI31 Кultura animalnih ćelija master akademske studije, Biologija
predavanja
BIOI41 Eksperimentalna hematologija master akademske studije, Biologija
predavanja
BIOI42 Biološka antropologija master akademske studije, Biologija
predavanja
BIODI16 Ćelijska fiziologija master akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BIODI26 Кultura životinjskih ćelija master akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BIODI293 Eksperimentalna hematologija master akademske studije, Biologija 2014
master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
BIODI36 Biološka antropologija master akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BIOI42 Biološka antropologija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
predavanja
BDI101 Molekularna biologija ćelije doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
BDI301 Тkivno inženjerstvo doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
BDI302 Biologija matičnih ćelija doktorske akademske studije, Biologija
predavanja