Dr Biljana B. Arsić

Naučni saradnik
Departman za hemiju

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
3016 Viši kurs organske hemije osnovne studije, Hemija
vežbe
3031 Viši kurs organske hemije osnovne studije, Hemija
vežbe