Dr Selena Stanković

Predavač
Departman za geografiju

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
O-09 Francuski jezik osnovne akademske studije, Fizika
predavanja
O-09 Francuski jezik 1 osnovne akademske studije, Geografija
predavanja
O-10 Francuski jezik 2 master akademske studije, Тurizam
predavanja
O-09 Francuski jezik 1 osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
O-09 Francuski jezik 1 osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
G134 Francuski jezik osnovne akademske studije, Fizika 2014
predavanja
20.GOFRAN Francuski jezik 1 osnovne akademske studije, Geografija 2021
predavanja
G271 Francuski jezik II master akademske studije, Geografija 2014
predavanja