Dr Selena Stanković

Predavač
Departman za geografiju

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
G134 Francuski jezik osnovne akademske studije, Fizika 2014
predavanja
O-09 Francuski jezik osnovne akademske studije, Fizika
predavanja
O-09 Francuski jezik 1 osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
vežbe
O-09 Francuski jezik 1 osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
vežbe
5042 Francuski jezik osnovne studije, Diplomirani geograf-turizmolog
predavanja
GO-1001 Francuski jezik osnovne akademske studije, Geografija
predavanja
vežbe
O-09 Francuski jezik 1 osnovne akademske studije, Geografija
predavanja
vežbe
G134 Francuski jezik osnovne akademske studije, Geografija 2014
predavanja
vežbe
ТO-1002 Francuski jezik I osnovne akademske studije, Geograf-turizmolog
predavanja
vežbe
ТO-2002 Francuski jezik II osnovne akademske studije, Geograf-turizmolog
predavanja
ТO-3002 Francuski jezik III osnovne akademske studije, Geograf-turizmolog
predavanja
vežbe
O-10 Francuski jezik 2 master akademske studije, Тurizam
predavanja
vežbe
G271 Francuski jezik II master akademske studije, Тurizam 2014
predavanja
vežbe