Aleksandra D. Тrajković

Istraživač pripravnik
Departman za biologiju i ekologiju

Angažovanja u školskoj 2021/2022 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
OB.OB22O Zoologija beskičmenjaka 2 osnovne akademske studije, Biologija 2021
vežbe