Mirjana D. Dimitrijević

Istraživač pripravnik
Departman za matematiku

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
M-114 Matematička analiza 2 osnovne akademske studije, Matematika
vežbe
M102 Matematička analiza 1 osnovne akademske studije, Matematika 2014
vežbe
M105 Matematička analiza 2 osnovne akademske studije, Matematika 2014
vežbe
M302 Uvod u kompleksnu analizu osnovne akademske studije, Matematika 2014
vežbe
MA.M1002 Matematička analiza 1 osnovne akademske studije, Matematika 2021
vežbe
MA.M1005 Matematička analiza 2 osnovne akademske studije, Matematika 2021
vežbe
MA.M1021 Uvod u kompleksnu analizu osnovne akademske studije, Matematika 2021
vežbe