Dr Maja S. Obradović

Docent
Departman za matematiku

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
G137 Statistika osnovne akademske studije, Geografija 2014
predavanja
G141 Poslovna statistika osnovne akademske studije, Geografija 2014
predavanja
M843 Regresiona analiza doktorske akademske studije, Matematika 2014
predavanja
20.GOSТAТ Uvod u statistiku osnovne akademske studije, Geografija 2021
predavanja
20.GMSТAТ Statistički modeli u geografiji master akademske studije, Geografija 2021
predavanja
20.ТMSТAТ Кvantitativno-kvalitativne metode istraživanja turističkog tržišta master akademske studije, Тurizam 2021
predavanja
M2.M1106 Matematička statistika master akademske studije, Matematika 2021
predavanja
MA.M1630 Regresiona analiza doktorske akademske studije, Matematika 2021
predavanja
M2.M1318 Matematička statistika i statističko modelovanje master akademske studije, Matematika 2021
predavanja
M2.M1408 Primenjena matematička statistika master akademske studije, Matematika 2021
predavanja