Dr Vladimir A. Žikić

Redovni profesor
Departman za biologiju i ekologiju

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
BIO201 Zoologija beskičmenjaka osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIOS01 Тerenska istraživanja u biologiji 1 osnovne akademske studije, Biologija
samostalni istraživački rad
BIOI62 Parazitologija osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIOI12 Entomologija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
master akademske studije, Biologija
predavanja
BIOI12 Entomologija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
predavanja
BIO109 Zoologija beskičmenjaka 2 osnovne akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BIOS02 Тerenska istraživanja u biologiji 1 osnovne akademske studije, Biologija 2014
samostalni istraživački rad
BIODI18 Paleozoologija master akademske studije, Biologija 2014
master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
BIODI23 Forenzička biologija master akademske studije, Biologija 2014
master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
BIODI29 Entomologija master akademske studije, Biologija 2014
master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
BDI208 Biološka kontrola štetnih insekata doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
BDI402 Sistematika i filogenija odabranog životinjskog taksona doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
BIODI32 Zoološki praktikum master akademske studije, Biologija 2014
master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
OB.OB22O Zoologija beskičmenjaka 2 osnovne akademske studije, Biologija 2021
predavanja
OB.OB241 Biološka raznovrsnost osnovne akademske studije, Biologija 2021
predavanja
MB.MB252 Entomologija master akademske studije, Biologija 2021
master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2021
predavanja
MM.MM151 Forenzička biologija master akademske studije, Biologija 2021
predavanja
DB.DB112 Sistematika i filogenija odabranog životinjskog taksona doktorske akademske studije, Biologija 2021
predavanja
DB.DB214 Geometrijska morfometrija u biologiji doktorske akademske studije, Biologija 2021
predavanja
DB.DB311 Biološka kontrola doktorske akademske studije, Biologija 2021
predavanja
DB.DB315 Molekularna sistematika životinja doktorske akademske studije, Biologija 2021
predavanja
OB.OB45O Тerenska istraživanja u biologiji 1 osnovne akademske studije, Biologija 2021
predavanja