Dr Milan B. Stojković

Docent
Departman za hemiju

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
HO-103 Analitička hemija I osnovne akademske studije, Hemija
vežbe
HO-112 Instrumentalna analitička hemija osnovne akademske studije, Hemija
vežbe
H-125-B Priprema složenih uzoraka za analizu osnovne akademske studije, Hemija 2014
predavanja
laboratorijske vežbe
H-126 Priprema složenih uzoraka za analizu osnovne akademske studije, Hemija
predavanja
H-213 Savremene elektroanalitičke metode analize master akademske studije, Primenjena hemija
predavanja
H-213A Savremene elektroanalitičke metode master akademske studije, Opšta hemija
predavanja
H-204-B Savremene elektroanalitičke metode master akademske studije, Hemija 2014
predavanja
vežbe
laboratorijske vežbe
H-342 Odabrana poglavlja u primeni organskih reagenasa u hemijskoj analizi doktorske akademske studije, Hemija
predavanja
H-341-B Odabrana poglavlja u primeni organskih reagenasa u hemijskoj analizi doktorske akademske studije, Hemija 2014
predavanja