Dr Snežana S. Mitić

Redovni profesor
Departman za hemiju

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
3001 Analitička hemija 1 osnovne studije, Hemija
osnovne studije, Profesor hemije
predavanja
3039 Instrumentalna analitička hemija 2 osnovne studije, Hemija
predavanja
3054 Instrumentalna analitička hemija 2 osnovne studije, Hemija
predavanja
HO-103 Analitička hemija I osnovne akademske studije, Hemija
predavanja
H-102-B Analitička hemija 1 osnovne akademske studije, Hemija 2014
predavanja
H-102 Analitička hemija I osnovne akademske studije, Hemija
predavanja
H-248 Ravnoteže u analitičkoj hemiji master akademske studije, Primenjena hemija
predavanja
vežbe
H-255 Osnovi kinetičkih metoda analize master akademske studije, Opšta hemija
predavanja
H-248 Ravnoteže u analitičkoj hemiji master akademske studije, Opšta hemija
predavanja
H-268-B Кinetičke metode analize master akademske studije, Primenjena hemija 2014
predavanja
laboratorijske vežbe
DSH40 Кinetičke metode analize doktorske akademske studije, Hemija
predavanja
H-341 Кinetičke metode analize doktorske akademske studije, Hemija
predavanja
SSH40 Кinetičke metode analize specijalističke studije, Hemija
predavanja
H-316-B Instrumentalna analiza I doktorske akademske studije, Hemija 2014
predavanja
H-330-B Кinetičke metode analize doktorske akademske studije, Hemija 2014
predavanja