Marija Dimitrijević

Istraživač saradnik
Departman za hemiju

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
H-102-B Analitička hemija 1 osnovne akademske studije, Hemija 2014
vežbe
laboratorijske vežbe