Dr Nevenka Đerić

Redovni profesor
Departman za geografiju

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
Praktična nastava osnovne akademske studije, Geografija 2014
predavanja
20.GOGEOL Geologija sa paleogeografijom osnovne akademske studije, Geografija 2021
predavanja