Milena D. Nikolić

Istraživač saradnik
Departman za hemiju

Angažovanja u školskoj 2021/2022 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
H-106-B Fizička hemija 1 osnovne akademske studije, Hemija 2014
laboratorijske vežbe