Maja D. Jovanović

Istraživač saradnik
Departman za biologiju i ekologiju

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
BIO206 Sistematika i filogenija biljaka osnovne akademske studije, Biologija 2014
vežbe
BIODI27 Botanički praktikum master akademske studije, Biologija 2014
master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
laboratorijske vežbe
EКOI31 Vegetacija sveta master akademske studije, Biologija 2014
vežbe
MB.MB13O Fiziologija rastenja i razvića biljaka master akademske studije, Biologija 2021
vežbe
MB.MB141 Botanički praktikum master akademske studije, Biologija 2021
laboratorijske vežbe
OB.OB41O Sistematika i filogenija biljaka osnovne akademske studije, Biologija 2021
vežbe