Dr Svetlana M. Тošić

Docent
Departman za biologiju i ekologiju

Članci

[10] Markovic Marija S, Pavlovic Dragana V, Tosic Svetlana M, Stankov - Jovanovic Vesna P, Krstic Nenad S,Stamenkovic Slavisa M, Mitrovic Tatjana Lj; Markovic Vidosav Lj,Chloroplast Pigments in post - fire Grown Cryptophytes on Vidlic Mountain (Southearsten Serbia ), ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, (M20) vol.VOL.64 br.2 (2012) 531 - 538. [ doi: 10.2298/ABS1202531M]

[9] T. Mitrović, S. Stamenković, V. Cvetković, S. Tošić. D. Stojičić ,Lichens as source of versatile bioactive compounds, Biologica Nissana , (M50) vol.2 (1) (2011) 1-6.

[8] T. Mitrović, S. Stamenković, V. Cvetković, S. Tošić , M. Stanković, I. Radojević, O. Stefanović, Lj. Čomić, D- Đačić, M. Ćurčić. S. Marković ,Antioxidant, antimicrobial and antiproliferative activities of five lichen species, International Journal of Molecular Science, (M20) vol.12 (2011) 5428-5448.

[7] R. Trajković, S. Snđelković, S.Tošić,Morfološke promene u toku rastenja i razvića nekih ukrasnih biljaka u uslovima eksperimentalne intoksikacije Pb-acetatom , Ecologica , (M60) vol.15 (2008) 113-118.

[6] J.Janićijević, S.Tošić, T. Mitrović,Flovonoids in plants, Proceedings of 9th Symposium on Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions, (M60) (2007) 153-156.

[5] R. Trajković, G.Bogdanović Dušanović, N. Manojlović, S. Tošić, M. Nešić,Aktivnost enzima katalaze u podzemnim i nadzemnim organima nekih lekovitih biljaka iz regiona Pirota, , Zbornik radova XI Savetovanje o biotehnologiji , (M60) vol.vol.11(11-12)knjiga II (2006) 507-513.

[4] R. Trajković, D. Ristanović, G. Bogdanović Dušanović, S. Tošić,Sadržaj hlorofila i aminokiseline prolin u mladim biljkama pšenice (Triticum vulgare L.) u uslovima eksperimentalne intoksikacije Pb-acetatom , Tematski zbornik- Simpozijum sa međunarodnim učešćem-Unapređenje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Kosova i Metohije, Vrnjačka Banja , (M60) (2006) 113-116.

[3] M. Nešić, R. Trajković, S. Tošić, M Marković ,Uticaj aerozagađenja na aktivnost enzima katalaze u podzemnim i nadzemnim organima lekovitih biljaka iz okoline Pirota, Proceedings of 8th Symposium on Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions. , (M60) (2005) 81-86.

[2] R. Trajković, M. Krsmanović, G. Bogdanović Dušanović, S. Tošić, Akumulacija i distribucija teških metala u tkivima i organima povrtarskih biljaka poreklom iz Leskovca, Zbornik radova Ekološka istina, Borsko Jezero, (M60) (2005) 293.

[1] S. Tošić, R. Trajković, S. Radović, T. Mitrović, V. Manojlović Đorđević ,Regeneracija šećerne repe (Beta vulgaris L.) od hipokotila u kulturi in vitro, Proceedings of 8th Symposium on Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions, (M10) (2005) 93-99.