Dr Selim S. Šaćirović

Vanredni profesor
Departman za geografiju

Članci

[16] Селим Шаћировић, Иван Филиповић, Мила Павловић, Видоје Стефановић, Вукашин Шушић, Александар Радивојевић,,Theoretical analysis of natural and anthropogenic values of Novi Pazar area,, Technics Technologies Education Management,, (M20) vol.2 (2013)

[15] Селим Шаћировић, Јасминка Асотић, Радмила Максимовић, Борислав Радевић, Бенин Мурић, Хасим Мекић, Раде Биочанин,,Monitoring and Prevention of Anemia Relying on Nutrition and Environmental Conditions in Sports, ScopeMed, Jurnal Management System , (M20) vol.2 (2013) 136-139. [ doi: 10.5455/msm.2013.25.136-139]

[14] Жарко Барбарић, Селим Шаћировић, Рамиз Алић, Хидајет Џанковић,Загађење еко система копнених вода, Симпозијум еколошких наука, Екологија и одрживи развој, (M60) (2012) 332-342.

[13] Шаћировић, Селим,Основе за развој спортског туризма у сјеничком крају, Физичка култура : списание на Сојузот на педагозите за физичка култура на Македонија, (M50) (2011)

[12] Ивановић, Радомир, Шаћировић, Селим, Ивановић, Марко,Просторни план развоја туризма Ибарског Колашина, Новопазарски зборник,  Нови Пазар, (M10) (2011) 173-184.

[11] Стефановић Видоје, Шаћировић Селим,Међусобна зависност туристичког и економског развоја, Facta universitatis - series: Economics and Organization, (M50) vol.7-1 (2010) 129-136.

[10] Шаћировић, Селим, Ђекић, Татјана,Биолошке и друштвене структуре становништва Новог Пазара, Новопазарски зборник, (M50) (2010) 323-341.

[9] Шаћировић, Селим, Шеховић, Сефедин, Међедовић, Енвер,Савремени приступ настави у природи као императив времена у коме живимо, Objavljeno u Fizička kultura : spisanie na Sojuzot na pedagozite za fizička kultura na Makedonija, (M50) (2009)

[8] Шаћировић, Селим, Филиповић, Иван,Демографски развој и урбанизациони токови Новог Пазара, , (M50) (2009) 177-200.

[7] Шемсудин Плојовић, Селим Шаћировић,SWОТ анализа туристичких ресурса као компоненте одрживог развоја новопазарског крај, Савремене технологије за одрживи развој градова“Институт заштите, екологије и информатике Бања Лука, (M50) (2008) 67-73.

[6] Селим Шаћировић, Шемсудин Плојовић,Туристичко – финансијски аспекти организације школе у природи, „Екологија, спорт, физичка активност и здравље младих“ међународни мултидисциплинарни симпозијум Нови Сад, (M60) (2008)

[5] Селим Шаћировић, Шемсудин Плојовић,Туристичка валоризација ресурса као фактор одрживог развоја новопазарског краја, Институт заштите, екологије и информатике Бања Лука, (M60) (2008) 73-81.

[4] Селим Шаћириовић,Економско-географски потенцијали и развој Новог Пазара и околине, , (M60) (2005) 593-603.

[3] Шеховић, Сефедин, Шаћировић, Селим,Да учење буде лако, , (M40) (2004) 169.

[2] Ђекић Татјана, Срећковић Даница – Баточанин, Шаћировић Селим, Станковић Александра, Гајић Виолета,Jедан пример очуване животне средине – кањон реке Забава, Ecologica, (M50) ()

[1] Реџеп Шкријељ, Селим Шаћировић, Енвер Међедовић, Енес Пљакић,Планирање спортско рекреативне наставе са аспектом на активности еколошки здравим условима, Српске духовне и еколошке вредности, (M60) () 473-484.

Monografije

[2] Селим Шаћировић,Урбана трансформација Новог Пазара, Природно математички факултет у Нишу (2013)

[1] Видоје Стефановић, Татјана Ђекић, Селим Шаћировић,Менаџмент природних ресурса пограничних општина источне и југосточне Србије, Природно математички факултет у Нишу (2013)

Udžbenici

[3] Себечевац, Фикрет, Шаћировић, Селим,Насеља новопазарског краја, (1995)

[2] Селим Шаћировић,Сеоска насеља сјеничког краја, Географска енциклопедија насеља Србије, ()

[1] Селим Шаћировић,Сеоска насељу тутинског краја, Географска енциклопедија насеља Србије, Serbian ()