Naučni skup posvećen obeležavanju 180 godina od rođenja i 130 godina od smrti redovnog člana Srpskog učenog društva i dopisnika Srpske kraljevske akademije Save Petrovića (1839–1889)

Četvrtak, 7. novembar 2019. godine, 10:00 sati.
Univerzitet u Nišu, Svečana sala.

Organizatori: Srpska akademija nauka i umetnosti – Ogranak SANU u Nišu, Akademijski odbor za proučavanje flore i vegetacije Srbije, Univerzitet u Nišu – Prirodno-matematički fakultet – Departman za biologiju i ekologiju.
Ogranak SANU u Nišu, Akademijski odbor za proučavanje flore i vegetacije Srbije, Prirodno-matematički fakultet u Nišu – Departman za biologiju i ekologiju organzovali su – povodom obeležavanja 180 godina od rođenja i 130 godina od smrti – naučni skup o životu i delu dr Save Petrovića, čuvenog srpskog doktora medicine i hirurgije, dugogodišnjeg ličnog lekara kralja Milana, ali i veoma značajnog botaničara, saradnika i sledbenika Josifa Pančića. Najdragoceniji rezultati naučnoistraživačkog rada dr Petrovića sabrani su u dvema publikacijama: Flora okoline Niša (1882) i Dodatak flori okoline Niša (1885), kojima je i ime grada Niša upisano, na najbolji mogući način, u bogatu istoriju evropske botanike. Za svoje naučne rezultate dr Sava Petrović dobio je i odgovarajuća priznanja: od 6. februara 1869. bio je redovni član Srpskog učenog društva – Odseka jestastveničkog i matematičarskog, a od 8. januara 1889. dopisnik Srpske kraljevske akademije – Akademije prirodnih nauka.

Učesnike naučnog skupa i prisutne pozdravili su akademik Ninoslav Stojadinović, predsednik Ogranka SANU u Nišu, prof. dr Perica Vasiljević, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, i akademik Vladimir Stevanović, predsednik Akademijskog odbora za proučavanje flore i vegetacije Srbije.

  • Na skupu su izložena sledeća saopštenja:Novica Ranđelović, Vladimir Ranđelović – Životopis doktora i botaničara Save Petrovića
  • Marjan Niketić – Biljni taksoni koje je opisao dr Sava Petrović i njihov status u savremenoj taksonomiji
  • Vladimir Stevanović, Branka Stevanović, Maja Lazarević, Marjan Niketić – Sinpatrija i sintopija endemo-reliktnih balkanskih ramondi (Ramonda, Gesneriaceae) u okolini Niša
  • Vladimir Ranđelović, Bojan Zlatković, Dmitar Lakušić – Istorija geobotanike u jugoistočnoj Srbiji od Save Petrovića do danas
  • Gordana Stojanović – Sekundarni metaboliti biljnih taksona koje je opisao dr Sava Petrović
  • Gordana Tomović, Bojan Zlatković, Goran Anačkov, Marjan Niketić – Retka i ugrožena flora okoline Niša

Nakon završne reči akademika Vladimira Stevanovića, i nakon dogovora o rokovima za objavljivanje zbornika radova sa ovog naučnog skupa, u zgusnutoj diskusiji, uz opštu saglasnost da je, što se ide južnije, zemlja Srbija u odnosu na ostale svoje delove, pa i u odnosu na susedne zemlje, sve bogatija – floristički! – posebno je podvučeno pitanje formi i konkretnih mera za očuvanje retkih i ugroženih vrsta, koje bi, kao nasleđeno bogatstvo, moralo biti predato dolazećim generacijama. Aklamativno je podržan i predlog akademika Ninoslava Stojadinovića da se u gradu Nišu, na prikladan način, obeleži ime dr Save Petrovića.