Podružnica kluba mladih hemičara Srbije
Klub mladih hemičara Srbije