NOVI CIKLUS PRIPREMNE NASTAVE ZA UPIS NA DEPARTMAN ZA BIOLOGIJU I EKOLOGIJU

BIOLOGIJA I EKOLOGIJA
Biće održano ukupno 50 časova.
Početak nastave je u ponedeljak 04. juna 2018. godine u 10 sati (učionica 401)
Cena pripremne nastave je 15 000 dinara.
Iznos treba uplatiti na žiro račun Fakulteta: 840-1789666-80 sa pozivom na broj 117.
Telefon za informacije i prijavljivanje:
533 015 centrala PMF-a, lokal 125
(Studentska služba, referent Maja Pavlović)