Raspored ispita za januarski rok na Departmanu za fiziku
OAS Fizika
  januar  
predmet pis/9h usm/9h
Osnove računarstva 8.2. 09:00 13.2. 09:00
Uvod u OOP 9.2. 09:00 14.2. 09:00
 
MAS Fizika - modul fizika-informatika
  januar  
predmet pis/9h usm/9h
Strukture podataka i algoritmi 9.2. 09:00 14.2. 09:00
Uvod u baze podataka 11.2. 09:00 15.2. 09:00
Uvod u WEB programiranje 12.2. 09:00 16.2. 09:00
OAS
MAS