Važno obaveštenje - Raspored časova

Važeći raspored časova za osnovne akademske i master akademske studije se nalazi na sajtu fakulteta.

Link