PRIPREMNA NASTAVA IZ BIOLOGIJE ZA UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE BIOLOGIJE

Cena pripremne nastave je 15 000 dinara.

Iznos treba uplatiti na žiro račun Fakulteta: 840-1789666-80

sa pozivom na broj 117.

Telefon za informacije i prijavljivanje:
533 015 centrala PMF-a, lokal 125
(Studentska služba, referent Maja Pavlović)

OBAVEŠTENJE
TERMINI IZVOĐENJA PRIPREMNE NASTAVE