PRIPREMNA NASТAVA IZ BIOLOGIJE ZA UPIS NA OSNOVNE AКADEMSКE SТUDIJE BIOLOGIJE

Početak nastave je u sreda 5. jun 2019. godine u 10 sati (učionica 401)


BROJ ČASOVA: 50

Cena pripremne nastave je 15 000 dinara.

Iznos treba uplatiti na žiro račun Fakulteta: 840-1789666-80

sa pozivom na broj 117.

 

 

Тelefon za informacije i prijavljivanje: 533 015 centrala PMF-a, lokal 125 (Studentska služba, referent Maja Pavlović)

Obaveštenje