Pripremna nastava iz hemije za upis na osnovne akademske studije 2020/2021.godine

Pripremna nastava za upis na OAS Hemija održaće se kroz 50 školskih časova.

Pripremna nastava koštaće 12.000,00 dinara.

Rok za prijavu zainteresovanih kandidata je do 15.02.2020. god., dok pripremna nastava počinje 21.03.2020. god., i održavaće se subotom od 10 časova u prostoriji P-202.

Iznos treba uplatiti na žiro-račun Fakulteta: 840-1789666-80.