Pripremna nastava za upis osnovnih akademskih studija Biologije i ekologije

Pripremna nastava za upis na osnovne akademske studije biologije i ekologije počinje 20.05.2020.

Cena pripremne nastave (50 časova) je 15000 dinara. Uplatu izvršiti na žiro-račun Fakulteta: 840-1789666-80, svrha uplate: Pripremna nastava iz biologije i ekologije.

Prijavljivanje i informacije: marijanailic83@yahoo.com

OBLAST IZVOĐAČ DATUM BR. ČASOVA
Biologija ćelije Perica Vasiljević 20.05.2020. u 10h 3
Virusi i bakterije Tatjana Mihajilov-Krstev 21.05.2020. u 10h 1
Alge, gljive i lišajevi Tatjana Mihajilov-Krstev 21.05.2020. u 10h 4
Morfologija biljaka Marina Jušković 22.05.2020. u 10h 4
Sistematika i filogenija viših biljaka Zorica Šarac 23.05.2020. u 10h 2
Morfologija i sistematika beskičmenjaka Marijana Ilić Milošević 25.05.2020. u 10h 6
Morfologija i sistematika hordata Dragana Stojadinović 26.05.2020. u 09h 6
Fiziologija životinja Ljubiša Đorđević 27.05.2020. u 10h 6
Fiziologija biljka Svetlana Tošić 23.05.2020. u 11:45h 3
Osnovi molekularne biologije Svetlana Tošić 28.05.2020. u 10h 2
Razviće životinja Perica Vasiljević 29.05.2020. u 10h 3
Mehanizmi nasleđivanja Vladimir Cvetković 28.05.2020. u 12:30 3
Osnovni principi evolucione biologije Dragana Stojadinović 30.05.2020. u 09h 2
Osnovni pojmovi i principi ekologije Ana Savić 30.05.2020. u 10:45h 2
Zaštita i unapređenje životne sredine Đurađ Milošević 01.06.2020. u 10h 2
Zaštita prirode Đurađ Milošević 01.06.2020. u 10h 1
Obaveštenje (pdf)