Podela studenata na grupe za realizaciju vežbi na OAS Biologija

Detaljnije u prilozima.

Podela studenata na 5 grupe za realizaciju vežbi
Podela studenata na 4 grupe za realizaciju vežbi